Uvjeti kupnje

Uvjeti kupnje putem internet trgovine “WEB SHOP BOX707”

OPĆE ODREDBE

Pravna osoba koja upravlja sadržajem na internetskoj domeni box707.hr i nositelj svih prava je KART grupa d.o.o., Koprivnica. Korištenjem usluga BOX707 i svih pridruženih stranica na domeni box707.hr smatra se da su potrošači u svakom trenutku upoznati s ovim Uvjetima kupnje te da ih u cijelosti razumiju i prihvaćaju. Ovi Uvjeti primjenjuju se na prava i obveze koja se odnose na kupnju proizvoda putem Web Shopa BOX707 na adresi box707.hr/shop, te prava i obveze koje proizlaze iz sklapanja Ugovora o prodaji na daljinu (dalje u tekstu: Ugovor) između potrošača kao krajnjeg kupca i Web Shopa BOX707 i smatraju se sastavnim dijelom takvih ugovora.

Pružatelj usluge internet prodaje putem Web Shopa BOX707 je poduzeće KART grupa d.o.o., A. G. Matoša 6, 48000 Koprivnica, OIB: 247247705224.

Korisnike stranica upućuje da se prije kupovine upoznaju s ovim Uvjetima kupnje te da iste redovito provjeravaju, kako bi bili upoznati sa svojim pravima i obvezama. KART grupa d.o.o. pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta bez obaveze prethodne najave te neće biti odgovorna ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internetskim stranicama.

KART grupa d.o.o. pridržava pravo ukidanja usluge i promjene sadržaja kao i ostalih usluga i podstranica koje su sastavni dio Web Shopa BOX707, u svako doba bez obaveze prethodne najave te neće biti odgovorna ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internetskim stranicama. Isto tako, KART grupa d.o.o. pridržava pravo promjene, ograničenja ili prestanka pružanja usluge Web Shopa BOX707 u svako doba bez obaveze prethodne najave, uključivo i djelomično ili može u potpunosti ograničiti pristup kao i pružanje određenih usluga korisnicima koji krše odredbe ovih Uvjeta.

Korištenje usluga Web Shopa BOX707 odobrava se isključivo punoljetnim osobama. Uporaba i korištenje Web Shopa BOX707 nije dozvoljena maloljetnim korisnicima te su roditelji i/ili skrbnici dužni o tome voditi računa. U protivnom preuzimaju sva prava i obveze nastale takvim korištenjem, a KART grupa d.o.o. ne odgovara za eventualne posljedice takvog korištenja. Odnosno, kupoprodaju proizvoda u ponudi na domeni www.box707.hr u ime i za račun maloljetnika ili potpuno poslovno nesposobne osobe mogu sklopiti samo njihovi zakonski zastupnici, a djelomično poslovno sposobne osobe mogu sklopiti ugovor samo uz odobrenje njihovog zakonskog zastupnika.

Web Shop BOX707 se u potpunosti odriče bilo kakve odgovornosti za točnost i/ili potpunost svih informacija i sadržaja koji se nalaze na domeni www.box707.hr. Web Shop BOX707 zadržava pravo pogreške u opisu i slici proizvoda.

Slike proizvoda na Web Shopu BOX707 su ilustrativne prirode i ne moraju u potpunosti odgovarati stvarnom izgledu proizvoda te kupac takve proizvode ne može reklamirati po toj osnovi. Web Shop BOX707 će nastojati na web stranicama www.box707.hr objavljivati točne i aktualne podatke, ali ne preuzima odgovornost za netočnost i nepotpunost istih.

ONLINE KUPOVINA PUTEM “WEB SHOPA BOX707”

SKLAPANJE I RASKID UGOVORA O PRODAJI

Ovi Uvjeti, kao i pojedini uvjeti prodaje naznačeni uz informacije o određenim proizvodima, predstavljaju ponudu KART grupa d.o.o. za sklapanje Ugovora te korisnik kao Kupac svojom registracijom, zaključivanjem narudžbe ili na drugi način utvrđen ovim Uvjetima iste prihvaća, čime se smatra da je zaključen Ugovor između korisnika i poduzeća KART grupa d.o.o., a prema uvjetima prodaje navedenim u ovim Uvjetima.

Svrha Ugovora je kupnja odabranog proizvoda putem Web Shopa BOX707 uz plaćanje odgovarajuće naknade (cijene) tog proizvoda te njoj pridružene cijene usluge dostave istog proizvoda. Ugovor se zaključuje sredstvima daljinske komunikacije (Ugovor sklopljen na daljinu) i to putem online narudžbe u Web Shopu BOX707. Proizvodi koje je moguće kupiti oglašeni su na domeni box707.hr, a uz svaki proizvod navedeni su podaci o specifikaciji proizvoda i cijeni. Cijena i uvjeti dostave navedeni su u rubrici Dostava.

Uz cijene proizvoda na web stranicama www.box707.hr navedene su i cijene s uračunatim porezom na dodanu vrijednost. Prije samog sklapanja Ugovora, korisnik ima mogućnost pregledati Uvjete klikom na poveznicu Uvjeti kupnje. Ugovor stupa na snagu i obvezuje od trenutka kada korisnik prihvati ponudu KART grupa d.o.o. na jedan od sljedećih načina:

Ugovor stupa na snagu kada korisnik prihvati ponudu za sklapanje takvog Ugovora. Ugovor o kupoprodaji proizvoda između Kupca i tvrtke KART grupa d.o.o. zaključen je u trenutku plaćanja proizvoda.

Povodom sklapanja Ugovora, korisniku će biti elektronički omogućen pregled i/ili na adresu e-pošte dostavljen e-mail koji sadrži: potvrdu o sklopljenom Ugovoru, odnosno predugovornu obavijest iz članka 57. st. 1. Zakona o zaštiti potrošača (NN, 41/14) (NN110/15), Uvjet te obavijest o pravu korisnika na jednostrani raskid Ugovora s obrascem za jednostrani raskid Ugovora iz članka 61. st. 1. i 2. Zakona o zaštiti potrošača.

Korisnik/Kupac može jednostrano raskinuti Ugovor u roku od 14 (četrnaest) dana bez navođenja razloga. Prema čl. 79, stavku 1. Zakona o zaštiti potrošača (NN, 41/14) korisnik nema pravo na jednostrani raskid Ugovora ako mu je usluga u potpunosti ispunjena, a ispunjenje je započelo uz njegov izričit prethodni pristanak te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid Ugovora ako mu usluga bude potpuno ispunjena.

Da bi Kupac mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid Ugovora, mora obavijestiti KART grupa d.o.o. o svojoj odluci o jednostranom raskidu Ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom (na KART grupa d.o.o., A. G. Matoša 6, 48000 Koprivnica) ili elektroničkom poštom na: info@box707.hr, u kojoj će navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona i adresu elektroničke pošte, broj narudžbe ili računa. Rok za jednostrani raskid Ugovora iznosi 14 (četrnaest) dana od dana kada je Kupcu ili trećoj osobi koju je Kupac odredio, a koja nije prijevoznik, roba koja je predmet Ugovora predana u posjed, odnosno u slučaju usluge, od sklapanja Ugovora.

Ako korisnik jednostrano raskine Ugovor, izvršit će mu se povrat novca koji je od njega primljen, uključujući i troškove isporuke, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada KART grupa d.o.o., odnosno Web Shop BOX707 zaprimi korisnikovu odluku o jednostranom raskidu Ugovora. Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji je korisnik izvršio uplatu. U slučaju da korisnik pristaje na drugi način povrata plaćenog iznosa, ne snosi nikakve troškove u odnosu na povrat. Povrat novca KART grupa d.o.o. može izvršiti tek nakon što mu roba bude vraćena ili nakon što mu bude dostavljen dokaz da je roba poslana nazad. U slučaju povrata Kupac je dužan robu predati ili je poslati na adresu KART grupa d.o.o. (za Web Shop BOX707), A. G. Matoša 6, 48000 Koprivnica bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada je KART grupa d.o.o. odnosno Web Shop-u BOX707 uputio svoju odluku o jednostranom raskidu Ugovora. Nakon isteka roka od 14 (četrnaest) dana troškove povrata robe kupac prema Zakonu o zaštiti potrošača (NN 41/14, čl. 77) mora snositi samostalno. Kupac je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom.

Ako je na zahtjev Kupca izvršavanje usluge započelo tijekom roka za jednostrani raskid Ugovora, Kupac je dužan platiti tvrtki KART grupa d.o.o. iznos koji je razmjeran onom što je isporučeno do trenutka kada je Kupac obavijestio KART grupa d.o.o. o jednostranom raskidu Ugovora.

UVJETI PROCESA KUPOVINE

Osnovne karakteristike proizvoda, cijene, posebne akcije i pogodnosti, načini plaćanja i dostave odnose se na prethodno navedene uvjete koji su važeći u trenutku zaključene narudžbe. Navedeni podaci bit će naznačeni uz svaki proizvod. Prikazana je cijena proizvoda bez PDV-a i s uračunatim PDV-om. Cijena dostave pribraja se cijeni proizvoda prije zaključenja narudžbe i jasno je vidljiva korisniku. Sve informacije o potvrdi kupnje temeljem elektroničke narudžbe dostavit će se na adresu elektroničke pošte kupca navedene u postupku registracije/narudžbe ili u košarici za kupnju pri unosu podataka prilikom zaključivanja narudžbe. Sve cijene su izražene u eurima (€, EUR), uz informativnu cijenu u hrvatskim kunama (kn, HRK).

Ukoliko Kupac ne zaprimi obavijest o potvrdi narudžbe, postoji mogućnost da je pogrešno unio adresu svoje elektroničke pošte. U tom slučaju Kupac može kontaktirati Web Shop BOX707 na: info@box707.hr ili na telefonski broj 091/601-2587, radnim danom od 8-19 h kako bi djelatnici provjerili je li narudžba zaprimljena.

U trenutku naručivanja pojedinog proizvoda iz ponude, korisnik/Kupac (u smislu Zakona o zaštiti potrošača) pristajanjem na Uvjete kupnje potvrđuje da je prije sklapanja ugovora primio na znanje informacije objavljene na domeni box707.hr i njenim podstranicama i to vezano uz: ime tvrtke, matični broj i sjedište Trgovca, načinima na koje može iznijeti svoje prigovore, informacije o proizvodima koji se nude te njihovu nazivu, glavnim svojstvima kao i cijeni proizvoda, uključujući sva porezna i druga davanja, informacije o troškovima dostave proizvoda, kao i informacije o načinu plaćanja te načinu i roku isporuke proizvoda.

Web Shop BOX707 je obvezan dostaviti korisniku/Kupcu (u smislu odredaba Zakona o zaštiti potrošača) potvrdu prethodno navedenog sadržaja u pisanom obliku, što je moguće prije, a najkasnije u trenutku isporuke proizvoda. Pristajanjem na ove Uvjete, korisnik/Kupac je suglasan da mu se potvrda prethodne obavijesti dostavlja elektroničkom poštom na e-mail adresu koju navede kao kontakt prilikom unošenja svoje narudžbe.

NAČIN PLAĆANJA

Plaćanje cijene proizvoda i troškova dostave može se izvršiti na jedan od sljedećih načina:

Novčani primitak Kupca podrazumijeva zaprimljenu uplatu na žiro račun KART grupa d.o.o. Novčani primitak na računu tvrtke KART grupa d.o.o. vidljiv je sljedeći radni dan, odnosno u roku od 24 sata od trenutka plaćanja. Uplate koje je kupac izvršio u petak najčešće su vidljive u ponedjeljak, kada se proizvodi šalju brzom dostavnom službom.

CIJENA I UVJETI DOSTAVE

Trošak dostave obračunava se automatski prilikom kupnje proizvoda te elektronički sustav Web Shopa BOX707 potom izdaje narudžbenicu na kojoj se nalazi cijena kupljenih proizvoda i cijena dostave. Trošak dostave je iznos zasebno iskazan u košarici ispod cijene jednog ili više naručenih proizvoda i predstavlja iznos ovisan o težini i veličini paketa sukladno ugovorenom cjeniku DPD d.o.o. Rok isporuke proizvoda, kod kojih je navedeno da se nalaze na zalihi, na području cijele Hrvatske je 3 radna dana od dana primitka novčane uplate korisnika/Kupca na bankovni račun tvrtke KART grupa d.o.o., izuzev slučajeva u kojima naručenih proizvoda trenutno nema na skladištu. Ukoliko se radi o takvom slučaju, moguće je da će se dostava proizvoda odužiti za razdoblje potrebno da se naručeni proizvod pribavi u skladište iz kojeg se izdaju proizvodi za prodaju putem Web Shopa BOX707.

Ukoliko tvrtka KART grupa d.o.o. nije u mogućnosti isporučiti bilo koji od naručenih proizvoda, prodajno osoblje kontaktirat će Kupca telefonom ili e-mailom radi dogovora o zamjeni proizvoda ili otkazivanju naručenog proizvoda. Svi ostali naručeni proizvodi bit će isporučeni.

Trošak dostave naplaćuje se prilikom izračuna svih troškova narudžbe i prema tarifi dostavne službe. Svi proizvodi dostavljaju se brzom dostavnom službom DPD d.o.o. u roku od 3 radna dana od primitka novčane uplate Kupca na račun tvrtke KART grupa d.o.o..

ZAMJENE, REKLAMACIJE I PRIGOVORI TE MATERIJALNA ODGOVORNOST

Ukoliko kupac primi proizvod koji želi zamijeniti za drugi proizvod, to može učiniti kontaktiranjem Web Shopa BOX707 na telefonski broj 091/601 2587, radnim danom od 8-19 h. Naručeni proizvodi pakirani su na način da se uobičajenom manipulacijom u dostavi ne mogu oštetiti. Kupac bi trebao prilikom preuzimanja pregledati pošiljku te ukoliko pakiranje ima vidljivih materijalnih oštećenja ili nedostataka, preporučuje se da kupac odbije primitak iste, budući da postoji mogućnost da je proizvod unutar takvog pakiranja oštećen. Odbijanjem primitka, dostavna služba će pošiljku vratiti u Web Shop BOX707, uz napomenu da pošiljka sadrži nedostatak ili oštećenje.

Ukoliko Kupac utvrdi materijalne nedostatke na robi po primitku, reklamacije te svi ostali prigovori mogu se izjaviti u pisanoj formi na e-mail adresu: info@box707.hr, sjedište: KART grupa d.o.o., A. G. Matoša 6, 48000 Koprivnica, ili usmeno na broj telefona 091/601 2587, radnim danom od 8-19 h.

U slučaju opravdane reklamacije omogućuje se raskid ugovora uz povrat uplaćenog iznosa ili zamjena proizvoda. Ukoliko se radi o oštećenju i/ili neispravnosti isporučene robe, Kupac može vratiti artikl na prethodno navedenu adresu, kako bi se reklamacija uvažila na temelju fizičkog dokaza. Ukoliko se pomnim pregledom utvrdi da je došlo do oštećenja proizvoda namjernim/slučajnim mehaničkim postupkom, koji je nastao nakon što je proizvod pregledan i poslan kupcu, reklamacija će se odbiti odnosno osporiti. U takvom slučaju utvrđuje se materijalna odgovornost kupca za kupljeni proizvod.

Također, naglašava se da prema čl. 43. Zakona o zaštiti potrošača (NN 41/14), postoji pravo da, ako se materijalni nedostatak na proizvodu pojavi u roku od šest mjeseci od dana prijelaza rizika na Kupca (od dana kupnje proizvoda), a trgovac smatra da nedostatak u tom trenutku nije postojao, troškove vještačenja snosi trgovac. Ako se materijalni nedostatak na proizvodu pojavi nakon šest mjeseci, ali ne kasnije od 24 mjeseca od dana prijelaza rizika na Kupca/potrošača, troškove vještačenja snosi potrošač ili trgovac, ovisno o rezultatu vještačenja. Trgovac ne odgovara za materijalne nedostatke na proizvodu koji se pojave nakon dvije godine od kupnje proizvoda. Proizvod koji se reklamira mora biti kupljen putem web shopa BOX707 te po mogućnosti biti predočen uz originalan račun.

ZAŠTITA PODATAKA KORISNIKA/KUPACA

Web Shop BOX707 se obvezuje poštivati anonimnost i privatnost korisnika Web Shopa BOX707 te će podatke koristiti i obrađivati isključivo u svrhu i namjenu određenu ovim Uvjetima. Web Shop BOX707 može prikupljati osobne podatke korisnika, kao što su ime, adresa, OIB, telefonski broj ili e-mail adresa samo ako iste korisnik dobrovoljno dostavi Web Shopu BOX707. Web Shop BOX707 nije odgovoran ni po kojoj osnovi ni za kakvu štetu koja može nastati kao posljedica nepravilnog, odnosno neovlaštenog postupanja s korisničkim podacima korisnika, ukoliko navedeni nisu u domeni Web Shopa BOX707. Ako korisnik posumnja u neovlašteno korištenje svojih podataka, o tome treba u najkraćem roku obavijestiti Web Shop BOX707 na e-mail adresu: info@box707.hr.

Web Shop BOX707 će navedene podatke koristiti isključivo u svrhu ispunjena ugovornih obveza te što boljeg uvida i razumijevanja pojedinačnih potreba i zahtjeva korisnika kao i kvalitetnijeg pružanja usluga Web ShopaBOX707. Web Shop BOX707 prikuplja i obrađuje podatke o korisnicima koji se odnose na način uporabe Web Shopa BOX707 bez otkrivanja identiteta korisnika i/ili osobnih podataka koji omogućuju otkrivanje identiteta korisnika.Web Shop BOX707 prikuplja i bilježi podatke o IP-adresi (Internet Protocol Address) korisnika ili o lokaciji računala za potrebe sistemskog administriranja, rješavanja kvarova, potvrde preuzimanja sadržaja ili unapređivanja tehničkih aspekata internetskog servisa. Web Shop BOX707 će automatizirano bilježiti podatke o navikama korištenja Web Shopa BOX707 od strane korisnika, među ostalim i zapisničku datoteku o posjećenosti određenih stranica i/ili sadržaja. Takve podatke Web Shop BOX707 će koristiti isključivo u svrhu unapređivanja svoje usluge. Više o tome na stranici Politika privatnosti.